Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is erop gericht een kind optimaal mee te laten doen in relatie tot zijn of haar omgeving , en probeert de eventuele beperkingen van het kind te verminderen en optimaal te begeleiden.

Motoriek is voor het zich ontwikkelend kind van cruciaal belang. Het kind heeft een enorme interne drijfveer om te exploreren om zodoende omringende wereld te ontdekken en te leren begrijpen. Exploratie van de ruimte en van voorwerpen is het resultaat van dit verlangen om de wereld die ons omringt te leren begrijpen en te beheersen. Dit proces noemen we de de psychomotorische ontwikkeling : bij de meeste kinderen verloopt dit proces automatisch, maar dit proces kan verstoord worden door allerlei oorzaken. De kinderfysiotherapeut probeert te achterhalen of de motorische ontwikkeling bedreigd wordt en indien nodig een behandeling starten . Kinderfysiotherapie is erop gericht het kind, optimaal te laten meedoen in relatie tot zijn of haar omgeving , en probeert de eventuele beperkingen van het kind te verminderen en optimaal te begeleiden . Dit kan al nodig zijn voor een baby van enkele dagen oud, tot kinderen van de leeftijd van 18 jaar.

Naar de kinderfysiotherapeut

Ieder behandeltraject bij Kinderfysiotherapie Kop van Goeree begint met een onderzoek. Dit vindt tijdens de eerste afspraak plaats. De kinderfysiotherapeut verkent dan de vraag waarmee het kind en de ouders komen (ook wel de hulpvraag genoemd), of de vraag van de verwijzend arts. Hierna besluit zij of het kind al dan niet voor verder onderzoek/ behandeling in aanmerking komt.

Het onderzoek bestaat uit vier delen:

 • Een gesprek met het kind en de ouders
 • Bewegingsonderzoek
 • Testen
 • Aanvullend onderzoek naar spierkracht, spierspanning, conditie en prikkelverwerking

Er wordt rekening gehouden met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren die het bewegingsgedrag beïnvloeden.
Om een zo compleet mogelijk beeld van het kind te krijgen, wordt relevante informatie van andere betrokkenen zoals school, met toestemming van de ouders opgevraagd.

De huisarts / specialist en de ouders ontvangen een verslag van de bevindingen van het onderzoek. De arts van het consultatiebureau of de leerkracht van school krijgt met instemming van de ouders ook een verslag.

Goed om te weten
Voor kinderen tot 2 jaar komt de kinderfysiotherapeut aan huis. Voor andere kinderen kan de behandeling in de praktijk plaatsvinden.

Behandelplan kinderfysiotherapie

Na het afronden van het onderzoek en in overleg met het kind en de ouders wordt een behandelplan gemaakt. Dit plan bestaat uit behandeldoelen en evaluatiemomenten. In de behandeling wordt gezocht naar motorische uitdagingen zodat in stapjes vorderingen kunnen worden gemaakt, het spelmateriaal moet daarom uitdagend zijn en op het juiste niveau worden aangeboden. Hierdoor wordt het kind uitgelokt tot oefenen en gaan grenzen spelenderwijs verlegd worden.

De ouders en/of verzorgers nemen een belangrijke plaats in bij de behandeling, zodat zij ideeën opdoen voor thuis en hun kind kunnen aanmoedigen ook in andere situaties zijn opgedane ervaringen toe te passen. Bij de behandeling van baby’s wordt met de ouders en/of verzorgers gekeken hoe zij tijdens de dagelijkse verzorging hun kind kunnen stimuleren.Wij zoeken samen met hen hoe zij hun kind het best kunnen vasthouden en stimuleren tijdens oppakken, dragen, verzorgen en spelen.

De behandeling vindt plaats in overleg met de huisarts of specialist.
De kinderfysiotherapeut is – net als de algemeen fysiotherapeut – rechtstreeks toegankelijk. Een verwijzing van een arts is dus niet nodig.

Kinderfysiotherapie: de doelgroepen

Kinderfysiotherapie kan al nodig zijn voor de allerjongste baby’s. Onze praktijk richt zich in principe op alle leeftijden tot en met 16 jaar. Per leeftijdsgroep zijn de diagnoses echter verschillend.

Baby’s en peuters

Veelvoorkomende diagnoses bij baby’s en peuters waarbij de hulp van de kinderfysiotherapeut wordt ingeroepen zijn onder andere:

 • Trage motorische ontwikkeling
 • Voorkeur voor het kijken naar één kant
 • Te vroeg geboren baby’s (prematuur)
 • Te stijve baby (hypertonie)
 • Te slappe baby (hypotonie)
 • Baby’s met een syndroom zoals het syndroom van down
 • Huilbaby’s
 • Hersenbeschadigingen (cerebrale parese)
 • Open ruggetje (spina bifida)
 • Minder goed bewegende arm t.g.v. een geboortetrauma (erbse parese)

Kinderen van 4 t/m 16 jaar

 • Bovengenoemde problemen, welke ook op latere leeftijd problemen kunnen veroorzaken
 • Achterstand in groot-motorische ontwikkeling: niet kunnen springen, rennen of huppelen
 • Achterstand in fijn-motorische ontwikkeling: problemen met knutselen, kleuren en schrijven
 • Pijnproblemen in het bewegingsapparaat, bijvoorbeeld na een val
 • Pijnklachten in meerdere gewrichten (jeugdreuma)
 • Ademhalingsproblemen, zoals astma
 • Orthopedische problemen zoals een slechte houding
 • Mentale handicaps die gepaard gaan met een achterstand in de motorische ontwikkeling
 • Hersenletsel na een ongeluk
 • Kinderbekkenfysiotherapie: ongewild urineverlies (broekplassen en lekkage na het plassen), obstipatie en moeite met naar het toilet gaan (uitstelgedrag, broekpoepen, poepvegen in de broek en buikpijn)

De kinderfysiotherapeut speelt dus een belangrijke rol in de interactie die een kind met zijn of haar omgeving heeft. Heeft u vragen, of wilt u direct een afspraak in onze praktijk maken? Op de contactpagina vindt u al onze contactinformatie.

kinderfysiotherapie goeree-overflakkee