Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is erop gericht een kind optimaal mee te laten doen in  zijn eigen  omgeving en probeert de invloed van  eventuele beperkingen van het kind te verminderen.

Motoriek is voor het zich ontwikkelend kind van cruciaal belang. Het kind heeft een interne drijfveer  zijn omringende  wereld te  exploreren en zodoende  de omringende wereld te ontdekken en te leren begrijpen. Dit proces noemen we de de psychomotorische ontwikkeling: bij de meeste kinderen verloopt dit proces automatisch, maar dit proces kan verstoord worden door allerlei oorzaken. De kinderfysiotherapeut probeert te achterhalen of de motorische ontwikkeling bedreigd wordt en start indien nodig een behandeling. Dit kan al nodig zijn voor een baby van enkele dagen oud, tot kinderen van de leeftijd van 18 jaar.

Naar de kinderfysiotherapeut

Ieder behandeltraject bij Kinderfysiotherapie Kop van Goeree begint met een onderzoek. Dit vindt tijdens de eerste afspraak plaats. De kinderfysiotherapeut verkent dan de vraag waarmee het kind en de ouders komen (ook wel de hulpvraag genoemd), of de vraag van de verwijzend arts. Hierna besluit zij of het kind al dan niet voor verder onderzoek/ behandeling in aanmerking komt.

Het onderzoek bestaat uit vier delen:

  • Een gesprek met het kind en de ouders
  • Bewegingsonderzoek
  • Testen
  • Aanvullend onderzoek naar spierkracht, spierspanning, conditie en prikkelverwerking

Er wordt rekening gehouden met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren die het bewegingsgedrag beïnvloeden. Om een zo compleet mogelijk beeld van het kind te krijgen, wordt relevante informatie van andere betrokkenen zoals school, met toestemming van de ouders opgevraagd. De huisarts / specialist en de ouders ontvangen een verslag van de bevindingen van het onderzoek. De arts van het consultatiebureau of de leerkracht van school krijgt met instemming van de ouders ook een verslag.

Goed om te weten
Voor kinderen tot 2 jaar kan de kinderfysiotherapeut aan huis komen. Voor andere kinderen kan de behandeling in de praktijk plaatsvinden.

Behandelplan kinderfysiotherapie

Na het afronden van het onderzoek en in overleg met het kind en de ouders wordt een behandelplan gemaakt. Dit plan bestaat uit behandeldoelen en evaluatiemomenten. In de behandeling wordt gezocht naar motorische uitdagingen zodat in stapjes vorderingen kunnen worden gemaakt, het spelmateriaal moet daarom uitdagend zijn en op het juiste niveau worden aangeboden. Hierdoor wordt het kind  uitgelokt tot oefenen en gaan grenzen spelenderwijs verlegd worden.

De ouders en/of verzorgers nemen een belangrijke plaats in bij de behandeling, zodat zij ideeën opdoen voor thuis en hun kind kunnen aanmoedigen ook in andere situaties zijn opgedane ervaringen toe te passen. Bij de behandeling van baby’s wordt met de ouders en/of verzorgers gekeken hoe zij tijdens de dagelijkse verzorging hun kind kunnen stimuleren. Wij zoeken samen met hen hoe zij hun kind het best kunnen vasthouden en stimuleren tijdens oppakken, dragen, verzorgen en spelen.

De behandeling vindt plaats in overleg met de huis / jeugd arts of specialist.
De kinderfysiotherapeut is – net als de algemeen fysiotherapeut – rechtstreeks toegankelijk. Een verwijzing van een arts is dus niet nodig.

Doelgroepen

Tim , 4 maanden

Toen mijn zoontje Tim 8 weken oud was, kregen we op het consultatiebureau het advies om een kinderfysiotherapeut te zoeken. Tim keek vooral naar de rechter kant en het lukte niet goed om naar links te kijken. We zagen zelfs dat zijn hoofdje platter werd aan de rechter kant. Al tijdens het eerste huisbezoek van de kinderfysiotherapeut kregen we de adviezen die we nodig hadden. Tim ging steeds beter draaien en al vlug werd de voorkeurshouding minder duidelijk. Zijn hoofdje was gelukkig na een aantal maanden ook minder plat!         Jeroen Bos, vader van Tim (4 maanden)

Pieter ( 2,5 jaar )

De ontwikkeling van onze zoon Pieter (2jaar en 10 maanden) verloopt duidelijk anders dan die van zijn oudere zussen. We hebben hiervoor hulp gezocht bij een kinderfysiotherapeut. Zij  heeft ons goed geholpen! Omdat ook de taalontwikkeling van Pieter achterloopt, is communiceren nog lastig. samen met de logopedie leerden we gebruik te maken van gebaren. Op deze manier  wist de kinderfysiotherapeut  goed contact te maken met Pieter.  Door te oefenen met de kinderfysiotherapeut lukte het Pieter steeds beter om te springen en zijn balans te bewaren. Hij viel minder vaak en kreeg meer plezier in bewegen!”     Anneke Goedhart, moeder van Pieter (2,5)

Sofie ( 7 jaar)

Op advies van de juf hebben we onze dochter Sofie (7) aangemeld voor kinderfysiotherapie. Sofie vindt het erg lastig om het potlood goed vast te houden en om de letters en woorden leesbaar op te schrijven. Ook had ze steeds pijn in de handen tijdens de schrijfles op school. Gelukkig kon de kinderfysiotherapeut haar helpen en inmiddels kan de juf haar schrijfwerk prima lezen. Sofie pakt nu zelfs zelf naar haar pennenetui om te gaan tekenen en schrijven!   Lisa van Rhyn, moeder van Sofie (7)

Lynn ) 12 jaar

Toen bij onze dochter Lynn (12  jaar ) leukemie werd vastgesteld stortte onze wereld in elkaar. Gelukkig is zij succesvol behandeld voor deze vreselijke ziekte, maar nadien was ze wel minder sterk dan haar leeftijdsgenootjes. We zijn vanuit het ziekenhuis verwezen voor kinderfysiotherapie hier in het dorp. Daar heeft Lynn met veel plezier geoefend, onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut. Ze deed allerlei oefeningen om de benen sterk te maken en haar conditie te verbeteren.         Dennis Bakker, vader van Lynn (12)

De kinderfysiotherapeut speelt dus een belangrijke rol in de interactie die een kind met zijn of haar omgeving heeft. Heeft u vragen, of wilt u direct een afspraak in onze praktijk maken? Op de contactpagina vindt u al onze contactinformatie.

kinderfysiotherapie goeree-overflakkee