Samenwerking kindertherapie op Goeree-Overflakkee

De kindertherapeuten op  de kop van Goeree-Overflakkee  hebben de handen ineen geslagen onder het motto “waarom moeilijk doen als het het samen kan.” Deze samenwerking betekent dat kindertherapeuten inhoudelijke kennis over elkaars vakgebied uitwisselen. Hierdoor kunnen verschillende vormen van kindertherapie op elkaar afgestemd worden om zo de kwaliteit van zorg aan kinderen met een belemmering  in de ontwikkeling te verbeteren.

Samenwerking en het behandeltraject van uw kind

Wanneer uw kind bij 2 of meer therapieën onder behandeling is, stellen we desgewenst een gezamenlijk behandelplan op. Er is regelmatig onderling overleg, zodat we met de dezelfde focus effectief werken. Zo mogelijk wordt een gezamenlijke rapportage opgesteld naar verwijzers of instanties.

Er is altijd mogelijkheid tot consult bij de andere discipline. Dit kan soms ook anoniem, zonder dat uw kind gezien hoeft te worden door een volgende therapeut. Zo kan bijv. de therapeut die schrijftraining geeft van de logopedist tips krijgen om taalontwikkeling te stimuleren. Of de PMKT (psychomotorische kindertherapie) geeft handvatten/ materiaal om met een faalangstig kind om te gaan.

Wij vinden het bijzonder waardevol om elkaar aan te vullen en tot completere zorg te komen. We staan klaar voor uw kind en zijn omgeving om het met alle liefde en deskundigheid te ondersteunen waar mogelijk, zodat er gezegd kan worden: zo lukt het weer.

Samenwerkende kindertherapeuten op Goeree-Overflakkee

Naast onze praktijk voor kinderfysiotherapie zijn de volgende disciplines en praktijken actief binnen het samenwerkingsverband voor kindertherapie.

Ergotherapie – Tanja Ista /  erGO
Ergotherapie is gericht op het leren (zelfstandig) handelen van een kind, zodat het kind mee kan doen met zijn vriendjes, op school en thuis. Van leren aankleden tot knippen en van eten tot fietsen. Ofwel: Een breed scala van praktische vragen omtrent het mee kunnen doen. Plezier, ontdekken van de mogelijkheden met het kind staan daarbij centraal. Soms kunnen hulpmiddelen en voorzieningen hierbij helpen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Tanja Ista.

Tanja Ista, (kinder)ergotherapeut

Logopedie –  K. Aalbers
 “Communicatie, onze zorg!” is het motto van logopedie . Communiceren begint al direct na de geboorte. Ieder kind wil zichzelf duidelijk maken. Lukt dit niet of onvoldoende, dan kan dit erg frustrerend zijn. Je zal maar een ‘koek’ willen en een ‘toet’ (auto) krijgen, omdat je de /k/ nog niet goed kan zeggen! Bij ieder kind is de wil van communiceren aanwezig, maar deze kan door verschillende oorzaken later op gang komen of verkeerd aangeleerd zijn. Logopedie lokt spelenderwijs de juiste worden en klanken uit. Deze vorm van kindertherapie is voor kinderen vanaf 2 jaar.
Naast het communiceren is eten en drinken een belangrijk aandachtspunt. Wanneer uw kind moeite heeft met drinken uit de borst, beker of uit de fles, eten van de lepel, kauwen, slikken, controle van speeksel, kan ook een logopedist ingeschakeld worden.

K. Aalbers

Andere algemene samenwerkingsverbanden

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Goeree Overflakkee
Regelmatig hebben wij overleg met de arts van het consultatiebureau en jeugdverpleegkundigen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Middelharnis. Dit centrum maakt deel uit van het CJG Goeree Overflakkee. De missie van het Centrum voor Jeugd en Gezin is om kinderen gezond en veilig op te laten groeien. Het CJG staat naast ouders en andere opvoeders om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken. Zij mobiliseren de eigen kracht vanaf de zwangerschap tot aan de volwassenheid van de jongere. Zij doen dit door preventieve en snelle inzet van zorg, dicht bij en in de (vertrouwde) omgeving van het gezin, samen met ouders, opvoeders en andere betrokkenen.

Centrum voor Jeugd en Gezin Goeree-Overflakkee

BTSW

BTSW biedt psychologische hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen. BTSW for Kids biedt hulp als de opvoeding niet meer zo vanzelfsprekend verloopt, of als het kind of de jeugdige in zijn morele, sociale, motorische en/of verstandelijke ontwikkeling wordt geremd en er flinke moeilijkheden ontstaan waardoor het kind belemmerd wordt. BTSW voert zowel psychologisch onderzoek uit als individuele/groepsbehandelingen.

BTSW voor volwassenen biedt GZ-psychologische hulpverlening binnen de generalistische basis GGZ, welke op persoonlijk niveau wordt ingezet om het welzijn van mensen binnen een zo kort mogelijke tijdspanne optimaal te verbeteren. BTSW biedt onder andere individuele psychologische behandeling, therapie en coaching in groepssetting binnen het Ultimate Life Coach Program, relatietherapie en individuele coaching.

Marleen Martens (Orthopedagoog); Ellen Dreijer (GZ-psycholoog)

Kinderrevalidatie Rijndam
Kinderen met bijvoorbeeld door een spierziekte, een aandoening van het zenuwstelsel of een ongeluk, kunnen in meer of mindere mate beperkingen hebben door hun aandoening. Vaak heeft een kind naast deze motorische problemen ook nog andere beperkingen, zoals een spraak-, eet-, gedrags- of geheugenstoornis etc. Rijndam Kinderrevalidatie is er voor kinderen en jongeren met dit soort problemen. Het behandelteam werkt vanuit een bevlogen doel: “de beste en vernieuwend willen zijn op inhoud en een goede begeleider in het ontwikkelen van zelfstandigheid en mogelijkheden van het kind.” Zij helpen kinderen beter om te gaan met hun beperkingen of die zo mogelijk te overwinnen.

Kinderrevalidatie Rijndam

Ten slotte bestaat er goed contact met de kinderartsen van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. Kijk voor meer informatie op de pagina over kindergeneeskunde van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

kindertherapie goeree-overflakkee