School-leeftijd

Op deze leeftijd wordt het sociale aspect van het bewegen, het meedoen, belangrijk. Steppen, fietsen, klimmen, rennen, meedoen met gym  het samen sporten wordt  belangrijk  voor de sociale ontwikkeling. Het  is fijn om mee te kunnen spelen  met andere kinderen op het schoolplein maar ook knutselen, schrijven en (stil)  zitten op je stoel is motoriek.

Kinderfysiotherapie kan ingezet worden als kinderen

 •  niet goed mee kunnen doen met gym en spel;
 • leren fietsen of zwemmen moeilijk gaat;
 • er een (vermoedelijke) achterstand in de ontwikkeling van de fijne motoriek is waardoor het kleuren, knippen, veters strikken etc. niet goed lukt;
 • er een afwijkende stand is van de benen of voeten;
 • het schrijven niet voldoende lukt;
 •  onhandig zijn b.v. door een motorische coördinatiestoornis of aandachtsprobleem;
 • benauwdheidsklachten hebben door astma, hyperventilatie of een longziekte;
 • houdingsproblemen hebben ;
 • hoofdpijnklachten hebben;
 • de conditie slecht is waardoor ze niet goed kunnen meekomen met leeftijdsgenoten;
 • een neurologische aandoening of  een spierziekte hebben;
 • langdurig pijnklachten hebben zonder dat daar een lichamelijke oorzaak voor gevonden is.