Kinderfysiotherapie bij schrijfproblemen

Handfunctie

Handfunctie is voor een kind in ontwikkeling erg belangrijk. Er wordt op school veel van de handfunctie gevraagd. Op basisscholen is onderzoek gedaan naar het feit hoeveel kinderen ‘met hun handen bezig zijn op school’. Hieruit bleek dat kinderen gemiddeld 60% van hun tijd bezig zijn met fijn-motorische activiteiten, waarvan 80 tot 85% besteed werd aan papier- en schrijftaken. Uit ditzelfde onderzoek kwam naar voren dat ongeveer 10% van de kinderen hier moeite mee heeft.

Schrijfproblemen bij kinderen

De kinderfysiotherapeut onderzoekt bij deze kinderen met schrijfproblemen of er sprake is van een motorische stoornis. Veel van deze motorische problemen kunnen middels kinderfysiotherapie verholpen of verbeterd worden. Enkele voorbeelden van motorische stoornissen zijn: schrijverskramp, fijne motoriek die achterblijft in de ontwikkeling, triggervingers of prikkelverwerkingstoornissen. Onderzoek en tests zijn noodzakelijk om te kijken welke oorzaak precies aan het schrijfprobleem ten grondslag ligt. Hierdoor krijgt elk kind de behandeling die op hem of haar is afgestemd.

Het behandeltraject bij schrijfproblemen

Samenwerking met de kinderergotherapeut vindt vaak plaats, dit is bij schrijfproblemen belangrijk. De ergotherapeut kijkt bijvoorbeeld naar het schoolmeubilair en naar de schoolomgeving . Het onderzoek vindt altijd in de praktijk plaats en indien noodzakelijk kan de behandeling op school plaatsvinden. Naast de behandeling van schrijfproblemen behandelen de kinderfysiotherapeuten veel aangeboren of verworven hand problemen. Anneke Hoekstra Lopez Villamil is naast kinderfysiotherapeut ook gecertificeerd handtherapeute en gespecialiseerd in het behandelen van kinderhanden. Over deze specialisatie kunt u meer lezen op de pagina handtherapie.