Kinderhandtherapie

De handen van een baby en kind spelen een zeer belangrijke rol in het ontdekken van het lichaam en de omgeving. Zowel tactiele als motorische informatie wordt gebruikt om de ontwikkeling van baby tot volwassene te kunnen doorlopen. Juist het feit dat kinderen alles willen aanraken en bevoelen met de handen zorgt ervoor dat kinderhanden relatief vaak betrokken zijn bij ongelukken. Het is daarom van groot belang voor de ontwikkeling van het kind om na een traumatisch handletsel of bij kinderen met een aangeboren handaandoening de handfunctie zo optimaal mogelijk te maken.

In de kinderrevalidatie wordt bij behandeling van arm/handfunctie zowel de fysiotherapeut als ergotherapeut betrokken. Voor het beste behandelresultaat moeten de specifieke kwaliteiten van beide beroepsgroepen worden aangesproken daarom hebben de betrokken therapeuten zich gespecialiseerd tot handtherapeut.

De kinderhand

Kinderhandtherapeuten moeten beschikken over een zeer uitgebreide kennis van de specifieke anatomie van de hand en van wondgenezing, aangezien dit ook van essentieel belang is voor de revalidatie van handletsels. Zelfs een minieme wond kan een verstoring in de balans tussen spieren en gewrichten tot gevolg hebben en leiden tot beperkingen. Door kennis van de normale anatomie en de ontwikkeling van het kind kunnen ze de gevolgen van een handtrauma, ziekte of stoornis ten aanzien van de betekenis van het functioneren van de hand voor het desbetreffende kind op hun juiste waarde schatten.

Certificaten

Het beroep van handtherapeut is een relatief jong beroep, maar is inmiddels internationaal erkend. Sinds 2011 is er certificering mogelijk voor Nederlandse handtherapeuten namelijk Certified Hand Therapist –NL (CHT-NL) , en nog recenter bestaat er ook een European Certified Hand Therapist (ECHT). Over deze certificering kunt u meer vinden op de website van de European Federation of Federations for Hand Therapy.

In Nederland bestaan op dit moment ongeveer 200 gecertificeerde handtherapeuten en 8 therapeuten met een ECHT-certificaat. Anneke Hoekstra Lopez Villamil  is ook in het bezit van een ECHT certificaat. De volledige lijst van therapeuten kunt u hier vinden.